Om miljö, hälsa och hållbarhet

Västerbottens Fisk erbjuder färsk, närproducerad fisk fångad i Kvarken. Vi bedriver ett hantverksmässigt fiske och följer den internationella, vetenskapliga organisationen ICES rekommendationer för fiskekvoter.

Vi samarbetar med länsstyrelsen för att kunna MSC-certifiera sikfisket längs Västerbottenskusten.

Västerbottens Fisk bereder all fisk i lokaler godkända för livsmedelshantering och ger all personal fortlöpande utbildning inom livsmedelsmiljö och hälsa.

Sedan 2013 samarbetar vi med SLU för att ta fram skonsammare fångstredskap och metoder för selektivt fiske.

Vill du veta mer, använd länkarna i spalten här till höger.